OM OS


Vision og Værdier

Vision

Vent2U skal give mening og forbedre indeklimaet. Vent2U skal også sætte mennesket i centrum og levere ventilation, der

1.     Højner kompetenceniveauet

2.     Mindsker smitterisikoen

3.     Reducerer klimabelastningen

4.     Kan installeres med lave omkostninger i både drift og anlæg.
 

Vent2U skal lytte til både samarbejdspartnere, kunder og brugere af ventilationssystemet med tværfaglig dialog og samarbejde.

Vent2U skal sikre, at ny forskning og viden kommer kunderne til gode.

Indeklimaet skal forbedres med Personlig Luft, hvor den enkelte person eller gruppe skal have mulighed for at ændre på styrken.


Værdier

Vent2U er nyt og revolutionerende systemløsning, der skal levere Personlig Luft. Vent2U forhøjer luftkvalitet for den enkelte person, på en mere fleksibel og billigere måde end Personlig Ventilation.

Den Personlige Luft forbedrer personens evne til at koncentrere sig, samarbejde og bruge informationerne. Med frisk luft til den enkelte person – minimal opblanding af gammel, brugt rumluft – minimerer Vent2U desuden smitterisikoen i lokalet og løfter kvaliteten af indeklimaet.

Med Vent2U opnås et godt, bæredygtigt indeklima med høj luftkvalitet og med mindre energibelastning end andre kendte systemløsninger. Vent2U fylder også mindre og er derfor velegnet i eksisterende gamle bygninger. Vent2U belaster miljøet i lavere grad end traditionelt anvendte ventilationsmetoder.

 

Med Vent2U får man:

1.     et mere frisk pust af ung rumluft, direkte frem til åndedrættet

2.     mindre forurenende elementer fra bygningen, inventar og 

3.     lavere smitterisiko fra kollegaer

4.     høj luftkvalitet uden træk og støj

5.     lavere totalomkostninger sammenlignet med traditionelle ventilationssystemer

6.     mindre pladskrævende installationer
 

 


En undersøgelse foretaget på Harvard University i USA, viser, at beslutningsgrundlaget bliver signifikant forbedret, når man alene nedsætter CO2-niveauet fra 1.400 ppm til 600 ppm. Deres undersøgelse blandt fungerende ingeniører, arkitekter o.lign. viste også, at de mere end fordoblede værdien af deres brug og anvendelse af viden. De bedste forbedringer sker på anvendelsen af informationer med hele 299%, strategisk anvendelse med 288% og løste krisesituationer med hele 131% højere score. Undersøgelsen blev foretaget sammen med SUNY Upstate Medical University med en kognitiv test kaldet SMS. Vent2U er baseret på tilførsel af effektiv Personlig Luft, og derfor vil CO2-niveauet blive nedsat bedre end med andre systemer. Alternativt opnås samme CO2-niveau som andre systemer, men med et langt lavere luftskifte.

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS