Ventilationsprincipper


Vent2U ventilationsprincip

Ventilationsprincippet Vent2U indblæser luft til det område, hvori den enkelte person har behov for frisk luft. Det betyder, at den indblæste luft ikke opblandes med den gamle rumluft i særlig stort grad, hvorfor de interne forureninger påvirker den enkelte person mindre.

Vent2U skaber en luftkvalitet, der påvirker indeklimaet i positiv retning. Vent2U er med til at højne sundheden i bygningen og samtidig påvirke produktiviteten, kreativiteten og beslutningsdygtigheden i positiv retning. Sundheden højnes gennem den mindre påvirkning af bygningen, inventar og andre personers afgivelser af forureninger. Produktiviteten, kreativiteten og beslutningsdygtigheden påvirkes gennem den højere grad af luftkvalitet. Harvard University har påvist kognitive forbedringer med højere luftkvalitet.

Ventilationsprincippet Vent2U anvender mindre luft til at skabe høj luftkvalitet der, hvor man har brug for det.

Det betyder, at Vent2U systemløsning har følgende fordele:

  1. Der bringes sundhed ind i bygningen
  2. Produktiviteten højnes
  3. Godt beslutningsgrundlag skabes hurtigere
  4. Læringsmiljøet styrkes
  5. Installationen fylder mindre i bygningen
  6. Systemet forbruger mindre energi end traditionelle systemer


Vent2U anvender mindre luft for at skabe høj luftkvalitet end traditionelle systemer. Det er på baggrund af, at luften bliver indblæst direkte i de zoner, hvor personerne trækker vejret, og ikke opblandes i særlig stor grad med den gamle, brugte luft. Vent2U kan indblæses med en undertemperatur, dog ikke mere end 2 oC. Det betyder, at Vent2U kun bidrager til køling af lokalet i mindre omfang. I tilfælde af et større kølebehov vil der være mulighed for at kombinere Vent2U med strålekøling.

Vent2U-princippet er en videreudvikling af Personlig Ventilation, og det betyder, at Vent2U har samme fordele som Personlig Ventilation, dog i mindre grad. Med Personlig Ventilation fandt man, at der kan accepteres en rumtemperatur helt op til 28 oC med lige så stor tilfredshedsgrad som traditionelt ventilerede rum med en rumtemperatur på 23 oC. Man kan derfor godt lade rumtemperaturen blive højere, alt afhængig af hvor personlig ventilationen bliver.

Vent2U indblæser luften direkte til området, hvor man trækker vejret, uden at den i større grad bliver opblandet med den belastede rumluft. Derfor vil luftkvaliteten i det udvalgte område være mindre afhængig af de interne belastninger og hurtigt stabilisere sig til det projekterede niveau.

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS