Omrøringsventilation princip


Omrøringsventilation udskifter rumluften og blander den til hele lokalet. Princippet er udviklet for at skabe balance i temperaturforholdene, samtidig med at luftkvaliteten højnes.

Med omrøring af luften i hele lokalet bliver luften næsten ens i hele lokalet, alt afhængig af hvor godt det er projekteret i forhold til belastningerne. Det betyder også, at de interne belastninger bliver fordelt til hele lokalet. Smitterisiko ensartes i lokalet. På samme måde vil afdampning fra inventar, møbler og bygningsdele fordeles ens i lokalet. Omrøringsventilation fortynder rumluften med udeluft og ensarter den i afhængighed af belastningen. Det betyder, at luftkvaliteten stabiliseres afhængig af belastningen, og hvad der reguleres efter.

Omrøringsventilationen anvendes til både køling og opnåelse af ønsket luftkvalitet. Med den udvikling bygningerne har haft med større tæthed og isolering, er det blevet sværere at komme af med varmen, og derfor blevet nødvendigt at etablere køling i større grad end tidligere.

Omrøringsventilation har udviklet sig i takt med byggeriet til at håndtere det stigende kølebehov, hvilket har betydet, at indblæsningsmetoderne er blevet udviklet til at håndtere større luftmængder og/eller større temperaturdifferens. Udviklingen har taget afsæt i historikken omkring byggeriet.

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS