Ventilationsprincipper


Indeklima og ventilation

Et komfortabelt indeklima har optimale forhold med hensyn til lys, farver, stemningen, lydforhold, temperaturforhold, fugtighed og luftkvalitet tilpasset indretningen og aktivitetsniveauet i det enkelte lokale.

Ventilation er en nødvendighed, når der tales om et godt indeklima. Mange parametre er med til at påvirke indeklimaet. Figur 1 viser nogle af de basale parametre, der skal tages hensyn til, når der skal opnås komfort gennem ventilation. Det er derfor nødvendigt at analysere hvert enkelt lokale for at tilgodese den aktivitet, der foregår.

Analysen skal danne grundlag for at designe det indeklima, der passer til netop det enkelte lokale, hvis den enkelte person tilgodeses, vil det være optimalt. Vent2U tilgodeser den enkelte person.

Figur 1.
Figur 1: Indeklimaets mange påvirkninger, der har indbyrdes indflydelse på hinanden. God ventilation kan være med til at stabilisere en del af komforten. Dog er det nødvendigt, at bygningen også har gode fysiske og termiske forhold, for at der kan skabes det optimale indeklima.

Ventilation anvendes til både køling og opnåelse af ønsket luftkvalitet. Med den energioptimerede udvikling bygningerne har haft med større tæthed og isolering, er det blevet sværere at komme af med varmen, og det er derfor blevet nødvendigt at etablere køling i større grad end tidligere.

Ventilation har udviklet sig i takt med byggeriet til at håndtere det stigende kølebehov, hvilket har betydet, at indblæsningsmetoderne er blevet udviklet til at håndtere større luftmængder og/eller større temperaturdifferens. Udviklingen har taget afsæt i historikken omkring byggeriet. I dag bliver ventilation betragtet som værende for dyrt både i installation og i drift. Derfor er der behov for at tænke innovativt for at finde løsninger, der kan sænke omkostningerne uden at forringe indeklimaet.

Med det kendskab der er til indeklimaets påvirkninger på menneskernes aktiviteter, har Vent2U taget afsæt i behovet for udeluften indendøre, således man kan installere ventilation, der både kan forhøje kvalitet og sundhed i bygningen på trods af lavere omkostninger.

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS