Indlæringsmiljø


Kompetenceudvikling

Udvikling af kompetencer er vigtigt for Danmarks videnssamfund. Der bliver større og større behov for højt kvalificeret arbejdsstyrke. Startskuddet til udviklingen af kompetencerne starter allerede i grundskolen. Nedsat indlæring og fravær som følge af et forringet indeklima reducerer elevernes evner til at anvende deres kompetencer. Der er et oplagt samfundsbehov for viden om, hvilke rammer i skoler, herunder indeklima, der minimerer sygdomsfravær og stimulerer børns indlæring.

 

I de senere år har DTU med flere landsdækkende undersøgelser dokumenteret, at ventilationen i de fleste danske skoler er utilstrækkelig i forhold til gældende regler. Senest har det vist sig, at antallet faktisk er stigende fra 2009 til 2014.

I en undersøgelse fra Harvard University offentliggjort 26. november 2015, viser det sig, at evnen til at udnytte vores kompetancer stiger markant, når man bedre luftkvaliteten fra en koncentration alene af CO2 på 1.400 ppm til 600 ppm. På alle punkter stiger niveauet, dog mindre på de mindst krævende funktioner. Indsamling af informationer stiger her kun 11%! Men at bruge informationerne stiger 299%! Det får stor betydning for fremtiden!

Undersøgelserne har samtidig rejst en række spørgsmål, som bør adresseres for bedst muligt at imødegå skolernes behov for et bedre indeklima. Der bygges kun få nye skoler i Danmark, hvilket understreger, at der er brug for effektive metoder til at opnå de ønskede forbedringer via renovering af eksisterende bygninger og deres installationer. Dertil kræves detaljeret viden om de bygningsmæssige faktorer og ikke mindst brugeradfærd, der er forbundet med det gode indeklima.

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS