Indlæringsmiljø


Økonomiske fordele

Anlægsomkostninger:
Som hovedregel vil en Vent2Learn systemløsning være billigere i både indkøb og drift. Det beror alene på, at Vent2U kan opnå samme luftkvalitet, der hvor der er brug for kvaliteten, med et lavere luftskifte. Det lavere luftskifte bevirker mindre installationer, og systemet er dermed hurtigere at håndtere og installere. Hvor meget, Vent2Learn systemløsningen bliver billigere, afhænger i høj grad af bygningens brandtekniske forhold. Uden at tage hensyn til bygningens brandtekniske forhold vil en typisk Vent2U systemløsning være omkring 25% billigere end det store, gode og effektive samt traditionelle ventilationssystem. Prisen på brandsikring vil oftest være ens for de forskellige ventilationsprincipper, da den nødvendige sikring næsten vil være ens, måske endda højere for Vent2Learn.

Vent2Learn anvender mindre luft til at opnå samme CO2-niveau i næsehøjde, derudover bliver den luft, du indånder, mindre blandet med den gamle belastede og brugte rumluft. Det betyder, at med samme CO2-niveau i indåndingsluften i Vent2Learn får du en højere luftkvalitet og lavere smitterisiko end med traditionelle systemer. Resultatet opnås til og med ved et lavere luftskifte. CO2-niveauet kan også hæves i næsehøjden med større luftskifte som følge.

På Teknologisk Institut er Vent2U blevet målt med et reduceret luftskifte på 50% til at opnå samme CO2-niveau i næsehøjde for stående som siddende, som omrøringsventilation opnår med 100% opblanding af den gamle rumluft.

Samlet set vil Vent2Learn systemløsningen blive billigere og billigere over årene end det traditionelle ventilationssystem. Det bunder i, at energiomkostningerne er langt mindre, og at vedligeholdelsen er mindre omkostningsfuld. Eneste omkostning, der yderligere skal tages højde for, er vedligeholdelsen af de tekstilbaserede indblæsningsposer. De tekstilbaserede indblæsningsposer skal vaskes hvert 4-5 år, alt afhængig af vedligeholdelsen af ventilationsaggregatet. 

 

Energiomkostninger:
Driftsomkostningerne vil blive meget laver med Vent2Learn end med andre ventilationssystemer. Først og fremmest vil det lavere luftskifte betyde en tilsvarende sænkning af energiforbruget på opvarmningssiden. Dog kan der med den lavere luftmængde, oftere anvendes mere effektive ventilationsaggregater, således at varmegenvindingen kan øges og dermed yderligere nedsætte varmetaget i systemet.

Den store besparelse i energi kan selvfølgelig også anvendes til yderligere forbedringer af Vent2Learn til den enkelte skole, således der bliver flere områder der opnår bedre indeklima med samme omkostninger.

Den tekniske opbygning af Vent2Learn gør, at el-forbruget falder meget mere end luftskiftet. Det er der 2 forhold der gør el-forbruget meget mindre, og det er dels fordi de mindre motorer er mere effektive og at tryktabet i armaturene er mindre end i traditionelle systemer. Alt i alt bevirker de mere effektive motorer og det mindre krævende tryktab i systemet, at el-forbruget vil falde mere end faldet i luftskiftet, når man sammenligner Vent2Learn med traditionelle store, gode og effektive traditionelle ventilationssystemer.

Med en halvering af luftskiftet vil faldet af varmetabet vurderes til at falde 54-55 %, og el-forbruget falde med mere end 60%.

 

Service omkostninger:
Med mindre installationer vil servisomkostningerne falde med de mindre priser på filtre og andre mindre reservedele til vedligeholdelse af de tekniske dele. Serviceringen af anlægget vil tage mindre tid grundet de mindre installationer. Forskellen i serviceringen inde i undervisningslokalet er, at de tekstilbaserede indblæsningsposer skal vaskes således de kan levere den ønskede effekt. Her er tekstilen produceret således der de kan modstå meget og producenten erfarer at indblæsningsposerne skal vaskes hvert 5 år. Dog vil et defekt filter i ventilationsaggregatet gøre, at snavsen fra udeluften sætter sig i indblæsningsposen i stedet for. Det betyder, at defektheden i filteret bliver delvist bremset i indblæsningsposen i stedet for at blive blæst ind i næsehøjden. Prisen vil være at indblæsningsposen skal vaskes noget oftere, også i afhængighed af om der har været sand- eller jordstorm udenfor.

Der vurderes at serviceomkostningerne ikke vil være ligeså høje på et Vent2Learn systemløsning som på de traditionelle ventilaitonssystemer.

 

VIL DU HØRE MERE

KONTAKT OS

Med mennesket som udgangspunkt, ser vi på bygningen og hvordan den anvendes. Udfra vores betragtninger udarbejder vi løsningsforslag der netop kan lade sig gøre i den bygning. Skolens indeklima tager vi seriøst.

INFORMATION

Lysholt Allé, DK7100 Vejle, Danmark

EMAIL

info@vent2learn.dk

TELEFON

+45 23 72 02 32

FIND OS